visi badar sgs

Sebagai badan dakwah yang mampu melahirkan pelajar yang bersahsiah cemerlang

selari dengan misi dan visi sekolah.

misi badar sgs

Melahirkan pelajar yang berpegang teguh dengan akidah dan ahli Sunnah waljamaah melalui penerapaan cara hidup muslim secara menyeluruh serta mempunyai jati diri yang tinggi, berakhlak terpuji dan berkarisma.

Address

SM Sains Tuanku Aishah Rohani

Contact

Follow

  • Black Instagram Icon

Copyright © 2017, Design by ustazONE_SGS. Designed for Your Websites